REZOLUCJA W OBRONIE SPRZEDAŻY ŻYWEGO KARPIA
19 stycznia, 2014

W imieniu Towaryzstwa Promocji Ryb PAN KARP chcemy zapozanać społeczność z obszaru działania LGR z REZOLUCJĄ W OBRONIE SPRZEDAŻY ŻYWEGO KARPIA.

Rybacy zgromadzeni na konferencji w Krakowie w dniu 31.01.2014 r., wobec projektów wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w Polsce, uchwalili rezolucję kierowaną do Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, a także do innych władz naszego kraju. W imieniu Towarzystwa Promocji Ryb Pan Karp zwracamy się zprośbą o zapoznanie z treścią uchwalonej rezolucji, która została zamieszczona poniżej. Jeżeli państwo wyrażają poparcie dla tego projektu zapraszamy do złożenia podpisu do Biura LGR „Mòrénka” w Chojnicach lub punktu konsultacyjnego w Kościerzynie, gdzie dostępne są listy poparcia rezolucji w obronie sprzedaży żywego karpia.

 

APEL O POPARCIE REZOLUCJI

 

REZOLUCJA RYBAKÓW