!!!ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW!!!
1 lipca, 2011

Informujemy, że Stowarzyszenie Wdzydzko Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ogłosiło nabory wniosków w ramach osi 4. PO RYBY 2007-2013.

Wnioski można składać od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2011 r. w biurze LGR w Chojnicach przy ulicy Gimnazjalnej 7/5.

 

30 czerwca 2011 r. LGR „Mòrénka” ogłosiło 6 konkursów na nabór wniosków o dofinansowanie operacji:

  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – dla sektora publicznego
  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – dla sektora społecznego i gospodarczego
  • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
  • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
  • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – dla sektora publicznego
  • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – dla sektora społecznego i gospodarczego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE KONKURSY


 

Łączna alokacja na wszystkie konkursy wynosi łącznie 6,7 mln złotych.


 

Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2011 r w biurze LGR „Mòrénka”

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat konkursów.

 

Informujemy, że pracownicy biura LGR świadczą bezpłatne usługi doradcze dla Beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie.