ROZPOCZĘTO NASTĘPNY NABÓR DLA SEKTORA PUBLICZNEGO
14 października, 2011

Informujemy, że Stowarzyszenie Wdzydzko Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ogłosiło nabory wniosków w ramach osi 4. PO RYBY 2007-2013 dla sektora publicznego.

Wnioski można składać od 16 listopada do 16 grudnia 2011 r. w biurze LGR w Chojnicach przy ulicy Gimnazjalnej 7/5 w godzinach od 730  do 1430.

 

14 października 2011 r. LGR „Mòrénka” ogłosiła DWA konkursy dla sektora publicznego na nabór wniosków o dofinansowanie operacji :

  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – dla sektora publicznego
  • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – dla sektora publicznego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE

KONKURSY


 

Łączna alokacja na wszystkie konkursy ogłoszone wynosi ponad 1 mln złotych.


 

Wnioski o dofinansowanie można składać od 16 listopada do 16 grudnia  2011 r w biurze LGR „Mòrénka”

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat konkursów.

 

Informujemy, że pracownicy biura LGR świadczą bezpłatne usługi doradcze dla Beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie