SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2013R. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 stycznia, 2013

PRZYMOMINAMY O UISZCZENIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA ROK 2013 R.

Składkę członkowską należy uiścić do 31 stycznia 2013r. na konto Stowarzyszenia

80 8147 0002 0011 3159 2000 0020,  lub

osobiście w biurze LGR „Mòrénka” w Chojnicach w godz. 7:00 – 15:00

 

Zgodnie z uchwałą Nr 03/2013   Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „Morenka” z dnia 11.12.2012r. składka za rok 2013r. po zostaje bez zmian

Od osób fizycznych, przedstawicieli sektora społecznego oraz publicznego innego niż samorząd gminy  – 20 złotych

Od przedstawicieli sektora gospodarczego  – 100 złotych

 

Składkę członkowską należy uiścić do 31 stycznia 2013r. na konto Stowarzyszenia

80 8147 0002 0011 3159 2000 0020 lub

Osobiście w biurze LGR „Mòrénka” w Chojnicach w godz. 7:00 – 15:00