SPOTKANIA AKTYWIZACYJNE
26 maja, 2011

Odbywają się spotkania aktywizacyjne dla mieszkańców obszaru  Chojnice – Kościerzyna – Czersk – Lipnica – Brusy – Stara Kiszewa

Odbywają się spotkania aktywizacyjne dla mieszkańców obszaru w celu przekazania informacji o możliwości pozyskania środków ramach realizacji Osi priorytetowej  4  Zrównowarzony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „PO RYBY 2007 – 2013.”

Spotkania odbywają się:

Chojnice – 19.05.2011r. godz. 900  – sala Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Czersk – 27.05.2011r. godz. 900 – sala Urzędu Miejskiego w Czersku

Lipnica – 28.05.2011r. godz. 900 – sala Domu Strażaka w Lipnicy 

Brusy 30.05.2011r. godz. 900 – sala Urzędu Miejskiego w Brusach

Stara Kiszewa – 03.06.2011r. godz. 900 – sala w Centrum Informacji Turystycznej – Wilcze Błota

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem funduszy