Spotkania informacyjne: ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN
10 maja, 2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone tematyce wytycznych w zakresie realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

W programie spotkania m.in.:

 • Podstawowe pojęcia związane z równością szans kobiet i mężczyzn
 • Obowiązujące prawo krajowe i europejskie w obszarze równości szans kobiet i mężczyzn
 • Wymagania wynikające z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji
 • Standard minimum w kontekście wsparcia w projektach finansowanych z EFS
 • Spełnianie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFRR

 

Termin i miejsce spotkań:

Człuchów

17 maja 2016 r.  w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów  w godz. 10:00 – 13:15

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program

Chojnice

18 maja 2016 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysokiej 3, w godz. 10:00 – 13:15

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program

Kościerzyna

19 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna , w godz. 10:00 – 13:15

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.