SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW
6 lipca, 2012

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013.

 

 

W związku z palnowanymi naborami wniosków o dofinansowanie projektów w ramach LSROR LGR Mòrénka organizuje spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na projekty polegające na:

  • Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa-sektor publiczny
  • Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa- sektor gospodarczy i społeczny
  • Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem;
  • Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
  • Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej –sektor publiczny
  • Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej –sektor gospodarczy i społeczny.

O wsparcie mogą się ubiegać podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, które będą realizowały inwestycje na terenie gmin objętych zasięgiem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich(LSROR), tj. gmin:Brusy, Chojnice-gmina wiejska, Czersk, Dziemiany, Karsin, Konarzyny, Kościerzyna-gmina wiejska, Lipnica, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa.

 

Wnioski należy składać w terminie od 06.08.2012 do 28.09.2012 roku w biurze LGR Mòrénka , ul. Wysoka 3/15 Chojnice, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, znajduje się na stronie internetowejwww.lgrmorenka.pl oraz www.dprow.woj-pomorskie.pl

 

Łączna alokacja środków na realizację operacji w ramach konkursów wynosi 7 186 425,56 zł

LGR Mòrénka informuje także o możliwości skorzystania z bezpłatnych spotkań informacyjnych na temat konkursów ogłaszanych za pośrednictwem Stowarzyszenia. Harmonogram spotkań:

·         18.07.2012 – Kościerzyna – UG Kościerzyna sala obrad godz. 10:00

·         19.07.2012 – Chojnice – biuro LGR Mòrénka ul. Wysoka 3/15 godz. 10:00

·         24.07.2012 – Konarzyny – UG Konarzyny sala posiedzeń godz. 10:00

·         26.07.2012 – Wilcze Błota(gmina Stara Kiszewa) – Centrum Informacji Turystycznej godz. 10:00

·         31.07.2012 – Brusy – Urząd Miejski w Brusach sala nr 1 godz. 10:00

·         03.08.2012 – Lipusz – Gminny Ośrodek Sportu Kultury i Rekreacji godz. 10:00

·         07.08.2012 – Lipnica – Dom Strażaka godz. 10:00

·         09.08.2012 – Czersk – Centrum Informacji Turystycznej godz. 10:00

 

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52 334 33 07, 504 101 892 bądź na adres e-mail biuro@lgrmorenka.pl najpóźniej na dzień przed planowanym spotkaniem informacyjnym.

UWAGA: LGR Mòrénka zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu spotkania

Zachęcamy także do odwiedzania naszej strony internetowej www.lgrmorenka.pl, gdyż w najbliższym czasie zostanie opublikowany harmonogram szkoleń oraz indywidualnych spotkań doradczych dotyczących możliwości pozyskania wsparcia za pośrednictwem LGR Mòrénka.

 

Ponadto informujemy, że pracownicy biura LGR Mòrénka świadczą bezpłatne usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia lub w punkcie konsultacyjnym.