Spotkania informacyjne w Chojnicach, Człuchowie, Kościerzynie, Brusach i Starej Kiszewie: Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich
5 grudnia, 2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 13-16 grudnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem i rozwojem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich.

 

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • układ i podział Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • środki na podjęcie  i rozwój działalności gospodarczej w ramach:
  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
  – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  – Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze na lata 2014-2020.
 • inicjatywa JEREMIE, Wsparcie w starcie – pożyczki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • działalność sieci PIFE w województwie pomorskim,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkań:

 • 12 grudnia 2016 r., w godz. 12:00-15:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka), ul. Wysoka 3,
 • 13 grudnia 2016 r.,  w godz. 10:00-13:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów,
 • 14 grudnia 2016 r.,  w godz. 12:00-15:00 w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c,
 • 15 grudnia 2016 r. w godz. 12:00-15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Brusy, ul. Na Zaborach 1,
 • 16 grudnia 2016 r. w godz. 11:00-14:00 w Gminnej Hali Sportowej, ul. Tysiąclecia 25 A (sala wielofunkcyjna – I piętro), 83-430 Stara Kiszewa.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr ( 52) 334 48 47

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Człuchowie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Kościerzynie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Brusach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Starej Kiszewie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania