Spotkania informacyjne w Człuchowie, Czarnem, Przechlewie, Koczale, Konarzynach oraz Debrznie: „Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich”
15 lutego, 2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 20-27 luty 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem i rozwojem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:

 • środki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach:
  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
  – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  – Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020,
 • wsparcie dla przedsiębiorstw w formie preferencyjnych pożyczek,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Terminy i miejsca spotkań:

 • 20 lutego 2017 r., w godz. 12:00-14:00 w Urzędzie Gminy w Człuchowie, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów,
 • 21 lutego 2017 r., w godz. 16:00-18:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-300 Czarne,
 • 22 lutego 2017 r., w godz. 16:00-18:00 w Gminnym Centrum Kultury w Przechlewie, ul. Młyńska  11, 77-320 Przechlewo,
 • 23 lutego 2017 r., w godz. 16:00-18:00 w Urzędzie Gminy w Koczale, ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała,
 • 24 lutego 2017 r., w godz. 16:00-18:00 w Urzędzie Gminy w Konarzynach, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny,
 • 27 lutego 2017 r., w godz. 16:00-18:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie, ul. Wojska Polskiego 2, 77-310 Debrzno.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Spotkanie w Człuchowie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Czarnem:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Przechlewie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Koczale:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Konarzynach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Debrznie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania