Spotkania informacyjne w Dziemianach, Karsinie, Kościerzynie, Rzeczenicy oraz Lipuszu: „Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich”
23 lutego, 2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 1-10 marzec 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem i rozwojem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:

 • środki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach:
  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
  – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  – Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze na lata 2014-2020,
 • wsparcie dla przedsiębiorstw w formie preferencyjnych pożyczek,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Terminy i miejsca spotkań:

 • 1 marca 2017 r., w godz. 16:00- 18:00 w Urzędzie Gminy Dziemiany, ul. 8 marca 3,  83-425 Dziemiany,
 • 2 marca 2017 r., w godz. 16:00-18:00 w Domu Kultury w Karsinie, ul. Strażacka 1, 83-440 Karsin,
 • 6 marca 2017 r., w godz. 12:00-14:00 w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
 • 7 marca 2017 r., w godz. 12:00-14:00 w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica,
 • 10 marca 2017 r., w godz. 12:00-14:00 w Urzędzie Gminy w Lipuszu, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Spotkanie w Dziemianach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Karsinie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Kościerzynie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Rzeczenicy:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Lipuszu:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania