SPOTKANIA KONSULTACYJNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2015-2023
1 września, 2015

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zapraszam do udziału spotkaniach konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2023, które odbywać się będą między 3 a 14 września br.

W programie m.in.:

  • prezentacja możliwości dofinansowania projektów
  • konsultacje pomysłów
  • wytyczenie priorytetowych kierunków rozwoju obszaru

Miejsca i terminy spotkań:

03.09.2015 NOWA KARCZMA Urząd Gminy, ul. Kościerska 9,sala posiedzeń godz.: 12:00
08.09.2015 DZIEMIANY Urząd Gminy, ul. 8 Marca 3,sala posiedzeń godz.: 10:00
08.09.2015 KARSIN Dom Kultury, ul. Strażacka 8 godz.: 14:00
09.09.2015 LIPUSZ Urząd Gminy,ul. Wybickiego 27,sala posiedzeń godz.: 12:00
09.09.2015 KOŚCIERZYNA Urząd Gminy, ul. Strzelecka 9,sala posiedzeń godz.: 16:00
14.09.2015 STARA KISZEWA Centrum Informacji Turystycznej Wilcze Błota 2B godz.: 13:00