Spotkania konsultacyjne LSR w Gminie Kęsowo i Gostycyn
20 listopada, 2015

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
zaprasza na spotkania konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2023
W programie m.in.:
– prezentacja możliwości dofinansowania projektów
– konsultacje pomysłów
– wytyczenie priorytetowych kierunków rozwoju obszaru
Miejsca i terminy spotkań:

25.11.2015 GOSTYCYN Urząd Gminy, ul. Kościerska 9, sala posiedzeń godz.: 10:00
25.11.2015 KĘSOWO Urząd Gminy, ul. 8 Marca 3, sala posiedzeń godz.: 12:30

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo