Spotkanie dla branży turystycznej z obszaru LGR „Morenka”
2 listopada, 2015

W związku z trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PO RYBY 2014-2020 chcielibyśmy zaprosić na spotkanie związane określeniem głównych celów i kierunków działalności LGR „Mòrénka” w kontekście rozwoju turystyki i promocji regionu oraz możliwości finansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych przez podmioty z branży turystycznej.

Chcielibyśmy również z Państwem porozmawiać o działaniach jakie może w przyszłości realizować LGR „Mòrénka” w zakresie promocji regionu, które stanowiłyby kontynuację dotychczas podejmowanych działań m.in. wydawnictwa „Między Brdą a Wdą”, aplikacja mobilna, mapa interaktywna, organizacja wydarzeń promocyjnych czy wyjazdy na targi turystyczne.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada br. o godzinie 10:00 w Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach przy ulicy Rybackiej 10 (wejście od ulicy Klubowej).

Do pobrania:

Charzy