Spotkanie dla branży turystycznej
23 listopada, 2015

W dniu 20 listopada 2015r. odbyło się spotkanie dla branży turystycznej.

Podczas spotkania uczestnicy reprezentujący branżę turystyczną wraz z prowadzącymi wypracowali kierunek działalności LGR „Morenka” w kontekście rozwoju turystyki i promocji regionu oraz możliwości finansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych przez podmioty z branży turystycznej.

Wnioski ze spotkania:
– imprezy promocyjne – lokalne – stworzenie jednolitej informacji dot. wydarzeń promocyjnych – aplikacja mobilna
– rozszerzenie sezonu – wspólna oferta poza sezonem –
– oferta na sezon grzybowy –
– wykorzystanie kaszubskiej marszruty do narciarstwa biegowego
– połączenie kaszubskiej marszruty z trójmiastem
– standaryzacja oferty z regionu – marka określająca standard
– promocja pod klienta – (starsi/ rodzina/…)
– oferta kulinarna – lokalne potrawy – warsztaty z kuchni lokalnej
– pakiet ofert w trakcie pobytu w regionie
– warsztaty z rękodzieła itp.
– baza kontaktów dotycząca warsztatów z rzeźby, lepienie gliny itp. – aplikacja
– możliwość zaprezentowanie pakietu ofert
– podstawowa infrastruktura drogowa – współpraca z samorządem
– baza noclegowa
– forum internetowe branży turystycznej z regionu – grupa na Facebook
– osoba, która świadczyłaby indywidualne doradztwo dla branży
– osoba, która będzie zbierała informacje – bazę wiedzy – profilowanie tematyczne spotkań branży
– turystyka konna – wydłużenie sezonu

Prezentacje ze spotkania: