SPOTKANIE INFORMACYJNE – CZŁUCHÓW
2 marca, 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 – Już dziś dowiedz się jak ty możesz skorzystać”. Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie założeń nowych programów:

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
– Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
– Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

– Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

 

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w piątek, 6 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Człuchowie, ul. Szczecińska 33, Człuchów (sala posiedzeń), w godz. 09:30 – 12:30.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl do dnia 4 marca 2015 roku lub zgłoszenie się telefoniczne pod numerem: (52) 33 44 847

 

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program spotkania