3.1 Edukacja przedszkolna – spotkanie informacyjne
15 lutego, 2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna

W programie spotkania m.in.:

 • typy beneficjentów
 • preferowane projekty
 • poziom dofinansowania
 • kwalifikowalność wydatków
 • zasady składania wniosków o dofinansowanie
 • kryteria oceny projektów
 • wybór projektów i podpisanie umów

Termin i miejsce spotkań:

Chojnice

25 lutego 2016 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysokiej 3, w godz. 10:00-13:00.

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program

Kościerzyna

26 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, w godz. 10:00-13:00.

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program

 

Człuchów

26 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów, w godz. 10:00 13:00

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47

 

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.