Spotkanie informacyjne – Harmonogramy naboru wniosków w ramach Funduszy Europejskich na rok 2016
28 stycznia, 2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu harmonogramów naboru wniosków w ramach Funduszy Europejskich na rok 2016.
W programie spotkania m.in.:
• omówienie konkursów zaplanowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
• omówienie konkursów zaplanowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
• omówienie konkursów zaplanowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
• omówienie konkursów zaplanowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
• omówienie konkursów zaplanowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
• omówienie konkursów zaplanowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
• źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2016 w godz. 10:00-14:15 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3.
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu do dnia 10 lutego 2016 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47
Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.