SPOTKANIE INFORMACYJNE – KOŚCIERZYNA
11 lutego, 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 – Już dziś dowiedz się jak ty możesz skorzystać”. Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie założeń nowych programów:
– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
– Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
– Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
– Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 19 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 w Kościerzynie (sala posiedzeń), w godz. 09:30 – 12:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl do dnia 17 lutego 2015 roku lub zgłoszenie się telefoniczne pod numerem: (52) 33 44 847.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szkolenie informacyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.