SPOTKANIE INFORMACYJNE: Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
11 marca, 2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone tematyce Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej wdrażanych w latach 2014-2020. Celem spotkania jest zaprezentowanie korzyści jakie niesie za sobą udział w projektach transnarodowych i międzyregionalnych

W programie spotkania m.in.:

  • Interreg Europa 2014 – 2020
  • Interreg Europa Środkowa 2014-2020
  • Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
  • Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Termin i miejsce spotkań:

Chojnice

21 marca 2016 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysokiej 3, w godz. 10:00-13:15

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program

Kościerzyna

22 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, w godz. 10:00-13:15

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program

Człuchów

23 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów, w godz. 10:00 13:15

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.