Spotkanie informacyjne w Chojnicach i Cierzniach: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”
9 maja, 2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne  organizowane w dniach 24 i 26 maja 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • Możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020:
  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,                                          – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,                                                                                          – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,                                                                                            – Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
 • Fundusze pożyczkowe jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:

 • 24 maja 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka) ul. Wysoka 3 pok. nr 16a.
 • 26 maja 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod  nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program spotkania

Spotkanie w Cierzniach:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program spotkania