Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 29 czerwca 2017 r., pn. „Promocja projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”

Dla kogo

Na spotkania zapraszamy osoby zaangażowane w realizację projektów finansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

Program spotkania

  • Obowiązki informacyjne Beneficjenta realizującego projekt współfinansowany ze środków FE (oznaczenie dokumentów, działań informacyjnych i promocyjnych, oznaczenie miejsca projektu);
  • Obowiązki informacyjne Beneficjenta realizującego projekt współfinansowany ze środków FE (oznaczenie strony internetowej, informowanie uczestników projektu, udokumentowanie realizacji działań promocyjnych i informacyjnych, zasady umieszczania znaku Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej);
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich;
  • Konsultacje indywidualne.

Termin i miejsce spotkań:

  • 29 czerwca 2017 r., w godz. 9:00 – 11:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, Chojnice ul. Wysoka 3, pok. nr 16a;
  • 29 czerwca 2017 r., w godz. 13:00 – 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno – Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach:

  1. Formularz zgłoszeniowy_SI_Promocja_Chojnice_29.06.2017_godz_9 do 11
  2. Program spotkania_SI_Promocja_ Chojnice _29.06.2017

Spotkanie w Debrznie:

  1. Formularz zgłoszeniowy_SI_Promocja_ Debrzno 29.06.2017_godz 13 do 15
  2. Program spotkania_SI_Promocja_Debrzno_29.06.2017