Spotkanie informacyjne w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie: „Możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy”
29 marca, 2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 18, 20 i 21 kwietnia 2017 r. poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy.

W programie spotkania m.in.:

 • Możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014 -2020:
  – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Wsparcie na szkolenia w trybie indywidualnym z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Fundusze na aktywizacje osób pozostających bez pracy,
 • Fundusze pożyczkowe jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:

 • 18 kwietnia 2017 r., w godz. 12:00-14:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka) ul. Wysoka 3 pok. nr 16,
 • 20 kwietnia 2017 r., w godz. 12:00-14:00 w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, ul.  3 Maja 9 C,
 • 21 kwietnia 2017 r., w godz. 12:00-14:00 w Urzędzie Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod  nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Kościerzynie
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Człuchowie
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania