Spotkanie informacyjne w Chojnicach: „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020”
31 maja, 2016
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 7 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem projektów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie na lata 2014-2020.

W spotkaniach jako osoby prowadzące będą uczestniczyć pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej / Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

W programie spotkań m.in. omówienie:

  • programu międzyregionalnego Interreg EUROPA 2014-2020,
  • programów transnarodowych Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020 oraz Interreg REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020,
  • programu transgranicznego Interreg POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020,
  • programu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa POLSKA-ROSJA 2014-2020,
  • Europejskiego Programu Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich URBACT III na lata 2014-2020.

 

Terminy i miejsca spotkań:
Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2016 r. (wtorek) –  w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3, w godz. 11:00-13:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne tel.: 52 334 48 47
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania