Spotkanie informacyjne w Chojnicach, Stara Kiszewa, Czersk, Nowa Karczma oraz Brusy: „Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich”
17 stycznia, 2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone podejmowaniu i rozwojowi działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • środki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach:

– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze na lata 2014-2020,

 • Inicjatywa JEREMIE, Wsparcie w starcie itp.
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Terminy i miejsca spotkań:

13 lutego 2017 r. –  siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka) ul. Wysoka 3 89-600 Chojnice, w godz. 16:00 – 18:00;

 

14 lutego 2017 r. – Centrum Informacji Turystycznej Brama Kaszubskiego Pierścienia, Wilcze Błota 2B, 83-430 Stara Kiszewa, w godz. 16:00-18:00;

 

15 lutego 2017 r. – Centrum Informacji Turystycznej, ul. Kościuszki 27A, 89-650 Czersk, w godz. 16:00 – 18:00;

 

16 lutego 2017 r. – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 5, 83-404 Nowa Karczma, w godz. 16:00 – 18:00;

 

17 lutego 2017 r. – Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, ul. Dworcowa 18,

89-632 Brusy, w godz. 16:00 – 18:00.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program spotkania

Spotkanie w Starej Kiszewie (CIT Wilcze Błota):

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program spotkania

Spotkanie w Czersku:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program spotkania

Spotkanie w Nowej Karczmie:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program spotkania

Spotkanie w Brusach:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program spotkania