Spotkanie informacyjne – Wytyczne dotyczące przygotowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowalności
25 września, 2015

22.04.15 spotkanie ngo (5)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z wytycznymi dotyczącymi przygotowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowalności.

W programie spotkań m.in.:
– Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków w projektach
– Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
– Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
– Omówienie pozostałych zasad związanych z wdrażaniem EFS i EFRR polityka równości, partnerstwo itp.)
– Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Termin i miejsce spotkań:

06.10.2015 r. – Urząd Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów, w godz. 9:00-12:15,

Formularz zgłoszeniowy

Program
08.10.2015 r. – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice, w godz. 9:00-12:15

Formularz zgłoszeniowy

Program
14.10.2015 r. – Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna, w godz. 9:00-12:15

Formularz zgłoszeniowy

Program

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod nr tel. 52 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.