ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA INSTYTUCJI KULTURY
20 maja, 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach w ramach cyklu „Środa z Funduszami dla…” zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji kultury z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie:

  •     możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:

–          Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,

–          Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

–          Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

–          Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

–          Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk,

–          Programów wspólnotowych: Kreatywna Europa, Europa dla obywateli,

  •     źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:

Spotkanie odbędzie się w środę 3 czerwca 2015 r., w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 1 czerwca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl lub zgłoszenie tel.: (52) 334 48 47

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami dla…” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.