Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia
20 listopada, 2015
PIFE-logo
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji ochrony zdrowia ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020.

 

 

W programie spotkania m.in.:

  • wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne;
  • wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  • wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  • pozostałe możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w zakresie ochrony zdrowia;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:
2 grudnia  2015 r., w godz. 10:00-13:00, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 listopada 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne tel.: 52 334 48 47

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy