Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego
19 kwietnia, 2016

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 4 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 (w tym zasady wsparcia JST, JST jako inicjator lub partner w realizacji projektów),
 • możliwości finansowania projektów JST w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarach:
  –  edukacji i szkolnictwa zawodowego,
  –  aktywizacji na rynku pracy,
  –  integracji społecznej,
 • wsparcie inwestycji JST ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  –  działania w obszarze ochrony środowiska i ekologii,
  –  termomodernizacja i rewitalizacja,
  –  infrastruktura kultury,
 • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce:

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3 w środę 4 maja 2016 r., w godz. 10:00-13:00.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 2 maja 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne tel.: 52 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 1. Program spotkania