Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych
25 stycznia, 2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 
W programie spotkania m.in.:

  •  możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych ze środków:
    –  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
    –  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • pozostałe możliwości wsparcia organizacji pozarządowych, m.in. programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 3 lutego 2016 r., w godz. 10:00-13:00, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3,

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 1 lutego 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne tel.: 52 334 48 47

Program

Formularz zgłoszenia

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.