Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych
19 maja, 2016

LPI w Chojnicach w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 1 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych ze środków:
    –  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
    –  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
    –  Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
  • pozostałe możliwości wsparcia organizacji pozarządowych,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce:
Spotkanie odbędzie się w środę 1 czerwca 2016 r., w godz. 10:00-13:00, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 maja 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adre schojnice.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne: 52 334 48 47
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania