ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
16 czerwca, 2015
Lokalny Punkt Informacyjny w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowejz Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie:

  • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:

– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,

– programów współpracy ponadnarodowej,

  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:

Spotkanie odbędzie się w środę 1 lipca 2015 r., w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 30 czerwca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl lub zgłoszenie tel.: (52) 334 48 47

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami dla…” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.