Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej
29 grudnia, 2015

LPI w Chojnicach w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 •  możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:
  –  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  –  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
  –  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  –  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 •  Inicjatywa JEREMIE oraz Program „Wsparcie w starcie” jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:
Spotkanie odbędzie się w środę 13 stycznia 2016 r., w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3.

Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 30 grudnia 2015 r.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 11 stycznia 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne 52 334 48 47.

Do pobrania:
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.