Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój
23 lutego, 2016

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 dla przedsiębiorców na rozwój (wsparcie UE na inwestycje prorozwojowe przedsiębiorstw, Inteligentne Specjalizacje, zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców, formy wsparcia),
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – konkursy dla przedsiębiorców na inwestycji B+R oraz prorozwojowe,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorców na realizację inwestycji innowacyjnych,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 –  wsparcie dla przedsiębiorców na realizację inwestycji z zakresu efektywności energetycznej,
  • Inicjatywa JEREMIE – pozadotacyjne formy wsparcia inwestycji przedsiębiorstw,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsca spotkań:
Spotkanie odbędzie się w środę 2 marca 2016 r., w godz. 10:00-13:00,w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3.

Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 29 lutego 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne tel.: 52 334 48 47

Formularz

Program
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.