Środa z funduszami dla szkół i uczelni
2 października, 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem szkół i uczelni z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkań m.in.:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – wsparcie w obszarze edukacji i kształcenia zawodowego dla szkół i uczelni;
  • Przegląd możliwości wsparcia dla uczelni w ramach krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
– Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;

  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:
7 października 2015 r., w godz. 10:00 – 13:45, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 5 października 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne 52 334 48 47.

Formularz zgłoszeniowy

Program

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA NABORU W PRZYPADKU ZEBRANIA KOMPLETU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.