ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA….
25 marca, 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach w ramach cyklu „Środa z Funduszami dla…” zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie:

  • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Inicjatywy JEREMIE oraz Programu „Wsparcie w starcie” jako alternatywy dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą
  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:

Spotkanie odbędzie się w środę 1 kwietnia 2015 r., w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 31 marca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adrespunktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pllub zgłoszenie tel.: (52) 334 48 47

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program spotkania

 

„Środy z Funduszami dla…” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Spotkania informacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.