Środa z Funduszami na inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach
23 października, 2015

PIFE-logoPunkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Chojnicach w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020.

W programie spotkań m.in.:

 • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020 – zakres wsparcia na inwestycje firm;
 • możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne:
  –  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  –  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 • pozostałe możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje proekologiczne:
  –  Europejska Współpraca Terytorialna,
  –  środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:
4 listopada  2015 r., w godz. 10:00-13:00, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3.

Formularz zgłoszeniowy

Program

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 2 listopada 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne tel.: 52 334 48 47
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.