Szkolenia dla organizacji pozarządowych
7 października, 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na szkolenie poświęcone wsparciu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.

W programie szkolenia m.in.:

– Możliwości wsparcia projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach krajowych programów operacyjnych z Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020
– Możliwości wsparcia projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
– Możliwości wsparcia projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach PROW 2014 – 2020 oraz PO RYBY 2014-2020
– Omówienie form finansowania i zasad kwalifikowalności oraz zasad realizacji projektów partnerskich.

Termin i miejsce szkoleń:

28 października 2015 r. – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

Formularz zgłoszeniowy

Program

29 października 2015 r. – Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

Formularz zgłoszeniowy

Program

3 listopada 2015 r. – Urząd Gminy w Człuchowie, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów

Formularz zgłoszeniowy

Program

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47 lub 52 334 33 07.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.