Szkolenia: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”
23 lutego, 2017

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 7 marca 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W programie m.in.:

  • Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
  • Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
    z niepełnosprawnościami w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
  • Praktyka czyni mistrza, czyli jak poprawnie opisać realizację zasad równości szans we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o płatność.

Termin i miejsce szkoleń:

  • 7 marca 2017 r. w godz. 10:00-14:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Cierzniach, Cierznie 64, 77-310 Debrzno.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 47, najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą spotkania.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Uwaga!

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Maksymalna liczba uczestników podczas szkolenia wynosi 50 osób.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Szkolenie w Cierznie:
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania