SZKOLENIE DLA ORGANÓW STOWARZYSZENIA
10 listopada, 2011

W dniach 07-08 listopada br. odbyło się szkolenie dla członków Komitetu, Zarządu i pracowników Biura Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka.

Celem spotkania było szczegółowe omówienie przebiegu i wyników pierwszego naboru wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie. Podczas szkolenia dyskutowano również na temat zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru operacji przez Komitet. Pierwszy dzień szkolenia zakończyła analiza realizacji wskaźników celów szczegółowych LSROR.

 

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od omówienia programów współpracy przez LGR. Następnie omówiono przykłady projektów w ramach podejścia LEADER przez LGR w Unii Europejskiej. Szkolenie zakończyło się dyskusją na temat dalszej współpracy i aktywizacji lokalnej społeczności zamieszkującej obszar LGR Mòrénka.