Szkolenie pt. „Wsparcie strukturalne dla akwakultury i rybactwa śródlądowego w latach 2014-2020 – Program Operacyjny Rybactwo i Morze i nie tylko…”
30 października, 2015

Stowarzyszenie LGR „Morenka” zaprasza na szkolenie pt. „Wsparcie strukturalne dla akwakultury i rybactwa śródlądowego w latach 2014-2020 – Program Operacyjny Rybactwo i Morze i nie tylko…”, które odbędzie się 9 listopada br. o godzinie 10:00 w Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach przy ulicy Rybackiej 10 (wejście od ulicy Klubowej).

Szkolenie prowadzić będzie Pan Ziemowit Pirtań – członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych oraz członek Komitetu Monitorującego PO Ryby 2007-2013 i PO Rybactwo i Morze 2014-2020. W załączeniu przekazujemy program spotkania i mapkę dojazdu. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie do 6 listopada br. drogą telefoniczną pod numerem 52-334-33-07 lub mailową na adres: biuro@lgrmorenka.pl

Szkolenie jest jednym z cyklu szkoleń i spotkań, które organizujemy w ramach prac związanych z przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Na szkoleniu poza częścią merytoryczną związaną z możliwością pozyskiwania środków finansowych, chcielibyśmy porozmawiać z Państwem na temat planów inwestycyjnych na kolejne lata zarówno w zakresie rozwoju działalności rybackiej jak i poprzez dywersyfikację dochodów w ramach innych kierunków działalności. W nowej perspektywie finansowej PO RYBY 2014-2020 w ramach LGR „Mòrénka” paleta możliwości finansowych skierowanych do przedstawicieli sektora rybackiego jest znacznie szersze od perspektywy 2007-2013.

Kolejnym ważnym działaniem związanym z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju jest szczegółowe określenie liczby osób uprawnionych do rybactwa i pracujących w branży rybackiej oraz wartości produkcji z Państwa gospodarstw na obszarze działania LGR „Mòrénka”. W związku z powyższym zwracamy się prośbą o wypełnienie zgodnie z instrukcją formularza załączonego do pisma i w miarę możliwości dostarczenie go podczas szkolenia w dniu 9 listopada br. bądź przesłanie do na adres: Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ul. Wysoka 3/15, 89-600 Chojnice w terminie do 20 listopada 2015 r.

PROGRAM SZKOLENIA
1) Założenia PO RiM 2014-2020 – rozporządzenie 508/2014/WE,
2) Polski Program Operacyjny – założenia dla akwakultury i rybactwa śródlądowego – aktualny stan prac,
3) Kryteria wyboru operacji i przybliżone założenia zasad wsparcia w ramach rozdziału 2 PO RiM (akwakultura),
4) Nowa „stara” oś IV – ocena porównawcza poprzedniego i przyszłego okresu wsparcia,
5) Zasady horyzontalnego podejścia do wdrażania funduszy oraz zmiana podejścia Komisji Europejskiej do egzekwowania efektów wsparcia,
6) Energia odnawialna – znaczenie dla akwakultury i możliwości wsparcia,
7) Inne, potencjalne źródła wsparcia dla rybaków i ich organizacji.
PROWADZĄCY:
Ziemowit Pirtań – członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych, członek Komitetu Monitorującego PO Ryby 2007-2013 i PO RiM 2014-2020, członek grupy roboczej opracowującej wszystkie dotychczasowe rybackie Programy Operacyjne, współautor i koordynator prac nad Strategią Rozwoju Zrównoważonej Akwakultury Intensywnej 2020, koordynator kilkudziesięciu projektów z dofinansowaniem z UE – zarówno jako przedstawiciel SPRŁ (m.in. TERAZ PSTRĄG), jako prywatna firma konsultingowa (xl.pl Konsulting), jako członek konsorcjów w projektach badawczo-rozwojowych (Aqualegde Sp. z o.o., PAN Olsztyn)

Załączniki do pobrania:

Charzy