Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020
4 sierpnia, 2015

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybactwa do włączenia się w prace nad nową LSR na lata 2014-2020.

Jednym z ważnych elementów związanych z budową dokumentu jest jego partycypacyjność, czyli ma być stworzony oddolnie, tj. przez mieszkańców naszych Gmin Członkowskich.

Teraz mamy okazję wspólnie zdecydować w jaki sposób zagospodarować pieniądze z funduszy europejskich. Nie pozwólmy narzucić pomysłów, które w żaden sposób nie przyczynią się do podniesienia jakości życia na naszym obszarze.

To dzięki Państwa zaangażowaniu tworzona Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 może stać się dokumentem faktycznie odzwierciedlającym potrzeby mieszkańców naszego obszaru oraz wpływającym na rozwój terenów zależnych od rybactwa.

Rozmowy, spotkania, wszelkie działania informująco-aktywizujące mają na celu zbadanie kapitału jakim dysponuje nasz obszar. Kapitał ludzki to najcenniejszy element gospodarki -inwestujmy w niego!

W zakładce  LSR 2020 znajdą Państwo aktualne dokumenty dotyczące nowego okresu programowania, rozporządzenia i wytyczne instytucji rządowych, które na bieżąco będą aktualizowane.
W najbliższym czasie planuje się również stworzenie grupy roboczej ds. pisania strategii, której głównym zadaniem będzie moderowanie prac nad strategią. W skład grupy wejdą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym rybackiego.
W ramach prac nad strategią przewidywane są spotkania konsultacyjne, o których będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz bazy mailingowej.
Jednym z pierwszych etapów w ramach przygotowania strategii będzie dystrybuowanie ankiety nt. obszaru działania organizacji oraz jego mocnych i słabych stron.

Wszelkie informacje dotyczące prac nad  lokalną strategią rozwoju na lata 2014-2020 prosimy kierować na numer telefonu: (52) 334 48 47 lub mailowo na adres: biuro@lgrmorenka.pl

Już dziś zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie
strategii rozwoju naszego regionu!!!