TRWA NABÓR WNIOSKÓW
11 września, 2012

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka przypomina, że prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO RYBY 2007 – 2013. Wnioski można składać do 28 września 2012 r. w biurze w Chojniacach.

W obecnym naborze LGR Mòrénka ma do rozdysponowania ponad 7 mln zł na działania związane m.in. z budową, remontem lub przebudową małej infrastruktury turystycznej, promocją obszaru objętego lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich, tworzeniem lub rozwojem muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów, reorientacją działalności gospodarczej dla osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, podejmowaniem lub rozwojem działalności gospodarczej, a także ochroną środowiska.

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Oznacza to, że z dofinansowania mogą skorzystać zarówno samorządy jak i przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a także osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się na stronie internetowej www.lgrmorenka.pl w zakładceKONKURSY

LGR Mòrénka informuje,że pracownicy biura i punktu konsultacyjnego świadczą bezpłatne usługi doradcze w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie.