WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
3 czerwca, 2016

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska  Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” serdecznie zapraszamy  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Posiedzenie odbędzie się w 15 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach. W przypadku braku wystarczającej liczby członków do prowadzenia zebrania i podejmowania prawomocnych uchwał wyznacza się drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków na godz. 13:15.

Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie uczestników i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór protokolanta
  5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” za rok 2016
  6. Prezentacja głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGR „Mòrénka”
  7. Podjęcie uchwał
  8. Dyskusja
  9. Wolne wnioski i zakończenie

Projekty uchwał:

Uchwała nr 2/2016

Uchwała nr 3/2016

Uchwała nr 4/2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2016 (statut w trybie rejestru zmian)