Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
9 października, 2015

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” serdecznie zapraszam Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 23 października 2015 r. (piątek) o godz. 11.00 w Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach przy ulicy Rybackiej 1. W przypadku braku wystarczającej liczby członków do prowadzenia zebrania i podejmowania prawomocnych uchwał wyznacza się drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków na godz. 11.20
Proponowany porządek obrad:
1) Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
3) Wybór Przewodniczącego obrad.
4) Przedstawienie porządku i regulaminu obrad.
5) Przedstawienie protokołu z poprzedniego Walnego Posiedzenia Członków.
6) Przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących Konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
7) Przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
8) Przyjęcie zmian w dokumentacjach regulujących działalność Stowarzyszenia będących konsekwencją przyjętych zmian w Statucie.
9) Dyskusja.
10) Wolne wnioski i zakończenie.
Dokumenty i projekty uchwał dostępne będą na stronie internetowej www.lgrmorenka.pl od 16.10.2015r. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu drogą elektroniczną na adres: biuro@lgrmorenka.pl lub telefonicznie pod numerem 52-334-33-07.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Grażyna Wera-Malatyńska

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Statut Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” – projekt zmian

Międzyregionalne Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach

Charzy