Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
22 lutego, 2016

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR  “Morenka” odbędzie się 26 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 14.00 w Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach przy ulicy Rybackiej 10. W przypadku braku wystarczającej liczby członków do prowadzenia zebrania i podejmowania prawomocnych uchwał wyznacza się drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków na godz. 14.20

Proponowany porządek obrad:
1) Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
3) Wybór Przewodniczącego obrad.
4) Przedstawienie porządku.
5) Przedstawienie protokołu z poprzedniego Walnego Posiedzenia Członków.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komitetu LGR „Mòrénka” – projekt uchwały.
7) Dyskusja.
8) Wolne wnioski i zakończenie.
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu drogą elektroniczną na adres: biuro@lgrmorenka.pl lub telefonicznie pod numerem 52-334-33-07.