Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
10 lipca, 2017

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” serdecznie zapraszamy stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Posiedzenie odbędzie się 13 lipca br. (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie LGR „Mòrénka” w Charzykowach przy ul. Rybackiej 10. W przypadku braku wystarczającej liczby członków do prowadzenia zebrania i podejmowania prawomocnych uchwał wyznacza się drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków na godz.: 11:15

Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie uczestników i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Podjęcie Uchwał
  6. Dyskusja
  7. Wolne wnioski i zakończenie

Projekty uchwał:

Nr 07/2017

Nr 08/2017

Prosimy o potwierdzenie obecności w terminie do 11.07.2017r. drogą mailową na adres biuro@lgrmorenka.pl , bądź telefonicznie po nr 504 099 958.