WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
12 czerwca, 2012

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska  Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” serdecznie zapraszam Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Posiedzenie odbędzie się w 15 czerwca 2012r. (piątek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego 30a.

W przypadku braku wystarczającej liczby członków do prowadzenia zebrania i podejmowania prawomocnych uchwał wyznacza się drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków na godz. 12.50

Proponowany porządek obrad:

1)      Powitanie uczestników i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2)      Przyjęcie porządku obrad

3)      Wybór protokolanta

4)      Sprawozdanie z bieżącej pracy Zarządu w 2011 r.

5)      Podsumowanie naborów wniosków o dofinansowanie złożonych za pośrednictwem
LRG „Mòrénka”

6)      Działalności LGR „Mòrénka” w 2012 r.

7)      Dyskusja

8)      Wolne wnioski i zakończenie

 

Serdecznie zapraszam.

                                                                                                          Z poważaniem

Grażyna Wera-Malatyńska

Prezes Stowarzyszenia