Walne Zebranie Członków
16 grudnia, 2015

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR  “Morenka” odbędzie się 22 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 11:00 w MCWiP w Charzykowach przy ul. Rybackiej 10 (wejście od strony ul. Klubowej).

Proponowany porządek obrad:
1) Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
3) Wybór Przewodniczącego obrad.
4) Przedstawienie porządku.
5) Przedstawienie protokołu z poprzedniego Walnego Posiedzenia Członków.
6) Omówienie i prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania LGR „Mòrénka”
7) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich LGR „Mòrénka”
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu LGR „Mòrénka”
9) Dyskusja.
10) Wolne wnioski i zakończenie.

Projekty uchwał: