Współpraca w ramach partnerstwa miast – konferencja
8 czerwca, 2016

Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, Rockinitiative Emsdetten e.V. i Stichting Jongerencentrum Cerberus mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji poświęconej dorobkowi współpracy organizacji pozarządowych w ramach partnerstwa miast Chojnice i Emsdetten. Współpraca ta dotyczy w szczególności wymian młodzieżowych i organizacji działalności społecznej w ramach wolontariatu w centrum młodzieżowym.

Konferencja zorganizowana zostanie w dniu 25 rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Niemcami a Polską, tj, 17 czerwca 2016 roku.

Wydarzenie jest częścią obchodów 20 rocznicy zawarcia partnerstwa pomiędzy Chojnicami a Emsdetten i 10 lecia współpracy muzyków rockowych z obu miast. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy w szczególności: młodzież, przedstawicieli organizacji młodzieżowych i działających na rzecz młodzieży oraz instytucji publicznych realizujących zbliżone działania, osoby zaangażowane w budowanie partnerstw miast i współpracy międzynarodowej.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Starosta Chojnicki Stanisław Skaja i Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz Finster. Konferencja organizowana jest dzięki finansowaniu z pozostających w dyspozycji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Program:

10.00. Otwarcie konferencji: Arseniusz Finster – Burmistrz Miasta Chojnice, Christian Erfling – Zastępca Burmistrza Miasta Emsdetten

10.15. Peter Ullrich (Rockinitiative Emsdetten e.V.) – 10 lat wymiany muzycznej pomiędzy miastami partnerskimi Chojnice, Emsdetten i Hengelo.

10.45. Jelle Zoomer (Jongerencentrum Cerberus) – Centrum młodzieżowe Cerberus. Młodzież dla młodzieży.

11.15. Michał Karpiak ( Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej) – Dobre praktyki niemieckich i holenderskich centrów młodzieżowych w działalności Samorządnego Centrum Młodzieżowego w Chojnicach.

11.45. Przerwa kawowa

12.15. Stefan Ransmann (Caritasverband Emsdetten/Greven) – Rola muzyki i teatru we wzmacnianiu umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

12.45. Michał Karpiak (Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej) – Finansowanie współpracy organizacji pozarządowych z miast partnerskich – praktyczne przykłady realizacji projektów.

13.15. George Grein (Cold Bookings) – Samodzielna organizacja międzynarodowych tras koncertowych przez muzyków.

Miejsce konferencji: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, Chojnice, ul. Piłsudskiego 30 a. Prezentacje przygotowywane są w języku angielskim, zapewniamy tłumaczenie. Po każdej prezentacji będzie możliwość zadania pytań w dyskusji.

Informacja o wydarzeniu na facebooku: https://www.facebook.com/events/472203136309799/