SPOTKANIA KONSULTACYJNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2015-2023
19 sierpnia, 2015

19.08.2015 – BRUSY, Urząd Miejski, ul. Na Zaborach 1, sala posiedzeń, godz.: 10:00;